Jak pozbyć się kłopotu z nierzetelnym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie wyłącznie na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Niejednokrotnie wierzycielami są też osoby prywatne, które udzielają pomocy finansowej z dobrym zabezpieczeniem. Którym? Zwykle są to różnorodnego typu weksle. To naturalnie na tych pismach należałoby się skoncentrować sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją świadczy oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia figura, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności legislacyjnych może emitować osobiste weksle. To naturalnie z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury vat;

•             zabezpieczenie pożyczki lub ewentualnie umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub ewentualnie państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub także od osób fizycznych jest zachwycającą usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtedy specjalistyczne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą kwotę stając się równocześnie nowym wierzycielem dłużnika.

Są również weksle in blanco

Jest to dosyć specyficzny rodzaj weksla, który definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ogromnej ofercie których odkryć wolno skup weksli in blanco posiadają niezwykle precyzyjne wymagania wobec ewentualnych kontrahentów. Wielokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, których termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ochronioną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie odpowiadają na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli firm skupujących weksle ich kontrahentami zwykle są przedsiębiorcy, jacy próbują odebrać środki z niezapłaconych faktur. To właśnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat połączonych z czynnościami windykacyjnymi.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *